Samarbejd med studerende og forskere på Aalborg Universitet

Hvis kendskabet til Aalborg Universitet er begrænset, kan det være svært at finde den rette indgang til samarbejdet med universitetet. Gennem samarbejdskonceptet AAU Matchmaking kan din virksomhed hurtigt få etableret kontakt til Aalborg Universitet. Jobcenter Skives Virksomhedsservice og Skive Kommune samarbejder med AAU Matchmaking om at skabe netværk og facilitere kontakten mellem Skiveegnens virksomheder og de studerende/universitetet.

Din virksomhed har mulighed for at samarbejde med såvel studerende som forskere fra Aalborg Universitet. 

Samarbejd med studerende gennem:

  • projektsamarbejde
  • praktikforløb i din virksomhed
  • deltagelse i kreativ workshop - solution camp
  • virksomhedsbesøg på din virksomhed
  • mentorforløb for iværksættere

Samarbejde med forskere gennem bl.a.:

  • forskningsprojekter
  • ansættelse af ph.d.-studerende
  • udviklingsprojekter

Ønsker din virksomhed yderligere oplysninger om samarbejdsmulighederne med AAU Matchmaking - Aalborg Universitet, kan I kontakte Virksomhedsservice på hotline 9915 7250 eller kontakte AAU Matchmaking på tlf.nr. 9940 7376 eller læse mere på universitetets hjemmeside.

Publiceret 10-10-2017