Selvbetjening gennem VITAS

VITAS er et digitalt, brugervenligt og dialogbaseret ansøgningssystem for virksomhedsrettede tilbud. Det sparer tid og ressourcer - både for din virksomhed og jobcentret.

Hvis din virksomhed ønsker at tilbyde en ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik eller nytteindsats, aftale om IGU (Integrationsuddannelse) eller søge om tilskud til ansættelse af en voksenlærling, skal I anvende VITAS.

Når du starter en ny ansøgning i VITAS, bliver du hjulpet igennem hele processen. De oplysninger om din virksomhed, der kan trækkes fra eksterne registre, udfyldes i forvejen. Du bliver advaret, hvis dine oplysninger giver belæg for en anvisning fra jobcentret. Det samme sker, hvis oplysningerne kræver en nærmere redegørelse eller skøn af en jobcentermedarbejder, inden der kan træffes en endelig afgørelse.

Når du har udfyldt din ansøgning, skal den godkendes af en medarbejderrepræsentant i din virksomhed, inden den sendes til jobcentret. VITAS understøtter flere måder, hvorpå man kan få medarbejderrepræsentantens underskrift tilknyttet ansøgning.

VITAS samler alle dine ansøgninger, bevillinger, forlængelser og ophør ét sted. Her har du altid et overblik over igangværende og afsluttede sager, og du kan følge op på alle dine sager i VITAS. Du kan altid se, om der er beskeder eller notifikationer angående din ansøgning, som du skal tage stilling til. Hver gang der sker noget nyt i din sag, vil du få besked pr. mail om, hvad du skal gøre.

Sådan gør I

Ansøg gennem VITAS - log på VITAS

VITAS er som udgangspunkt en selvbetjeningsløsning, men hvis din virksomhed har problemer med en ansøgning, kan I kontakte Virksomhedsservice på vores hotline 9915 7250 eller chat.

Publiceret 13-05-2019