International Citizen Service

Der er meget at forholde sig til, når man kommer til Danmark som udenlandsk arbejdstager. Kontakten med de danske myndigheder skal derfor være så let som muligt for både den udenlandske arbejdstager og din virksomhed. Skive Kommune er derfor en del af International Citizen Service-samarbejdet, hvor de statslige og kommunale myndigheder, der typisk har kontakt med udenlandske arbejdstagere, er samlet ét sted.

Nye internationale borgere i Skive Kommune skal henvende sig hos:

International Citizen Service West

Åboulevarden 31, 1. sal
8000 Aarhus C
Tlf.nr. 7222 3375
Mail: west@icitizen.dk

- her finder din internationale medarbejder følgende offentlige myndigheder:

 • Workindenmark
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • SKAT
 • Statsforvaltning
 • Kommune
 • International Community - expat-organisation

Bemærk - alle der vil ansøge om CPR-nr. og skattekort i Danmark, skal møde personligt op hos International Citizen Service eller andre relevante myndigheder. Dokumentationskravet afhænger af din medarbejders nationalitet. Din internationale medarbejder bør derfor tage et kig på Workindenmarks tjeklister her, og fremskaffe den nødvendige dokumentation og udfylde skemaer, inden vedkommende møder op hos International Citizen Service.

International Citizen Service

 • Kan hjælpe med at indgive:
  • Ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser for ikke EU-borgere
  • Ansøgning om og få udstedt registreringsbevis for EU-borgere
  • Ansøgning om og få udstedt skattekort, cpr-nr. og sundhedskort
 • Vejlede om:
  • Jobsøgning i Danmark
  • Job til medfølgende partner
  • Danskundervisning
  • Det danske skattesystem
  • Omregistrering af biler
 • Give nyttig information om:
  • Leve- og arbejdsvilkår i Danmark
  • Autorisation og godkendelse af uddannelse til lovregulerede erhverv
  • Dansk kørekort
  • Studie- og karrierevejledning
  • Boligsøgning
  • Skolemuligheder

International Citizen Service kan også hjælpe og vejlede din virksomhed om rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft.

Hvis du og din virksomhed ønsker hjælp og vejledning om rekruttering i udlandet, så kontakt Virksomhedsservice - Team Udland på hotline 9915 7250.

Publiceret 23-10-2017