Løntilskud - opkvalificering af nyansat med tilskud

Med løntilskudsordningen har I som virksomhed mulighed for at opkvalificere en potentiel ny medarbejders kompetencer både fagligt og socialt, så de matcher jeres kompetencekrav, mens I modtager et tilskud til betaling af lønnen.

Forløbet kan være af op til 6 måneders varighed afhængig af den ledige, som bliver ansat med løntilskud, og herefter kan ansættelsen fortsætte uden tilskud.

Forløbet planlægges i tæt samarbejde mellem jer som virksomhed, den ledige og os som jobcenter.

Sådan gør I

Kontakt os via vores hotline eller chat, hvis I som virksomhed er interesseret i at høre mere om muligheden for ansættelse med løntilskud.

Løntilskudsansatte må ikke erstatte almindeligt ansatte medarbejdere, og der skal være et rimeligt forhold mellem antal fastansatte og personer ansat i løntilskud eller virksomhedspraktik. Der er desuden andre krav, som skal være opfyldt f.eks. i forhold til den forudgående periode, som den ledige skal have været ledig.

Kontakt os for at høre mere og lad os hjælpe jer med at afklare mulighederne.

 

Publiceret 13-05-2019