Jobrotation - efteruddannelse af medarbejdere mens vikarer gør arbejdet

Med jobrotationsordningen kan I som virksomhed sende medarbejdere på efteruddannelse, mens I modtager et attraktivt tilskud til aflønning af en vikar.

Forløbet sker i tæt samarbejde mellem jer som virksomhed, uddannelsesinstitutionen og os som jobcenter.

I kan lade en eller flere medarbejdere komme på efter- eller videreuddannelse uden at komme bagefter med opgaverne, da I modtager jobrotationsydelse til at ansætte en ledig vikar i uddannelsesperioden.

Jobrotation er desuden en mulighed for at styrke jeres rekrutteringsgrundlag, da jobrotationsvikaren i ansættelsen har løst opgaver hos jer, og I har haft mulighed for at afprøve, om der er den rette kemi.

Sådan gør I

Hvis I som virksomhed er interesseret i at høre mere om mulighederne for jobrotation, så kontakt os via vores hotline eller chat. Vi samarbejder også med erhvervsskoler og VEU-centre, så vi har mulighed for at formidle den rette kontakt.

Der findes betingelser, som skal være opfyldt for at ordningen kan træde i kraft, så kontakt os for at høre mere, og lad os bidrage til at afklare mulighederne.

Publiceret 13-05-2019