Vi sikrer kvalificeret arbejdskraft - også i fremtiden

Som virksomhed skal du både nu og i fremtiden kunne tiltrække og rekruttere den kvalificerede arbejdskraft, du har behov for. Derfor er det afgørende, at Jobcenteret har indgående kendskab til netop din virksomheds behov og forventninger i forhold til nuværende og fremtidige medarbejdere.

Vores services omfatter

  • Behovsafdækning i din virksomhed: Vi ved, at det kan være vanskeligt at forudse fremtiden og konkretisere behov - så lad os hjælpe. Kontakt os via chat eller hotline
  • Virksomhedsrettet opkvalificering af jobsøgende via f.eks. opkvalificeringsjob, virksomhedspraktik eller løntilskud så din virksomhed sikres kvalificeret arbejdskraft
  • Opkvalificering af dine eksisterende medarbejdere i samarbejde med erhvervsskolerne, hvor en jobsøgende via jobrotation løser opgaver i din virksomhed

Derudover arbejder vi internt i Jobcenteret på at synliggøre, hvor de fremtidige jobåbninger forventes at blive. Herved sikres bl.a. via vejledning af jobsøgende, at de har særligt fokus på de brancher og fagområder, hvor der i fremtiden forventes at være gode beskæftigelsesmuligheder.

Vi opretter endvidere i samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og a-kasser opkvalificeringsforløb for jobsøgende som en kombination af kursus og virksomhedspraktik. Hvis din virksomhed er interesseret i at indgå i et forløb, så kontakt os og lad os drøfte mulighederne.

 

Publiceret 01-11-2018