Skab socialansvarlig virksomhedsprofil

At tage et socialt ansvar kan kombineres med økonomisk sund fornuft, da det bidrager til et godt omdømme - både i forhold til kunder, medarbejdere og samfundet som helhed.

Som virksomhed tager I et socialt ansvar ved at ansætte medarbejdere, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Det kan f.eks. være i fleksjob eller i løntilskud/skånejob for førtidspensionister. At tage et socialt ansvar kan også bestå i at producere varer eller services, som kommer udsatte personer til gode.

Social ansvarlighed påvirker kulturen i virksomheden positivt.

I kan som virksomhed arbejde med social ansvarlighed på mange niveauer. Vi vil gerne hjælpe jer, også hvis I f.eks. ønsker at integrere det sociale ansvar i missionen og udvikle en strategi, der indeholder CSR (Corporate Social Responsibility). Desuden kan vi rådgive jer om mulighederne for at blive registreret som socialøkonomisk virksomhed.

Sådan gør I

Hvis I er interesseret i at høre nærmere om mulighederne for at tage et socialt ansvar så kontakt os på vores hotline eller chat - vi møder gerne op i jeres virksomhed med råd og vejledning.

Socialstyrelsens hjemmeside kan I læse mere om mulighederne for etablering af socialøkonomiske virksomheder.

Publiceret 12-11-2015