Regler for løntilskud til førtidspensionister

Løntilskud til førtidspensionister er en mulighed, hvis man ikke kan klare et job på almindelige vilkår. Der kan bevilges løntilskud til arbejde på både fuldtid og deltid, men betingelsen er som nævnt, at man skal modtage førtidspension og være under 65 år.

Har en førtidspensionist en restarbejdsevne, der evt. er forbedret siden tidspunktet for tilkendelse af pensionen eller på anden måde gør arbejde af et vist omfang muligt, kan der måske være mulighed for at overgå til fleksjob.

Løn og arbejdsvilkår

Løn- og arbejdsvilkår aftales mellem dig og din kommende medarbejder.

Løntilskud

For at få løntilskud til førtidspensionister skal jobbet godkendes som rimeligt af medarbejderens bopælskommune.

Tilskud til oplæring

Hvis den fysiske elle psykiske tilstand betyder, at der er behov for hjælp eller vejledning i forbindelse med opstart i jobbet, kan der evt. være mulighed for at bevilge mentorstøtte til dækning af virksomhedens udgifter. 

Støtte til hjælpemidler

Skal arbejdspladsen ændre på indretningen, eller er der brug for nogle særlige arbejdsredskaber, kan du som arbejdsgiver søge tilskud hos kommunen. For at få tilskud, skal hjælpemidlerne være af afgørende betydning for, at din medarbejder kan klare arbejdet. 

 

 

Publiceret 13-05-2019