Hjælpemidler

Det er en forudsætning for bevilling af tilskud, at arbejdsredskaber eller arbejdspladsindretningen har afgørende betydning for at personen kan opnå eller fastholde det pågældende arbejde. Desuden skal hjælpemidlerne eller den specielle indretning kompensere for den begrænsning i arbejdsevnen, som den medarbejderen eller den selvstændige har.

Jobcenter Skive kan enten bevillige hjælpemidler som tilskud eller udlån. Hvorvidt der kan ydes hjælpemidler eller tilskud til arbejdsindretning vil blive vurderet efter, modtagelse af en ansøgning. 

Publiceret 13-05-2019