Hel eller delvis sygmeldt

Medarbejdere kan benytte muligheden for en delvis raskmelding. Der gælder særlige forhold for sygmeldte selvstændige erhvervsdrivende. 

Med en delvis raskmelding kan medarbejderen bevare tilknytningen til sin arbejdsplads i sygdomsperioden ved, at vedkommende fortsætter med eller genoptager de delopgaver på jobbet, som den sygemeldte kan klare trods sin sygdom. 

En delvis syge-eller raskmelding fungere på den måde, at medarbejderen sammen med arbejdsgiver aftaler, hvilke arbejdsopgaver og hvor mange timer om ugen, medarbejderen kan arbejde. Det vil i den forbindelse ofte være en god ide at inddrage lægen, så planen er helbredsmæssig forsvarlig.

En delvis raskmelding anvendes som oftest i en gradvis tilbagevenden til arbejdet. For fortsat at være berettiget til sygedagpenge skal medarbejderen være sygemeldt i mindst fire timer om ugen.

Aftalen skal godkendes af Skive kommune.

Delvist om selvstændig

Du kan som selvstændig erhvervsdrivende godt være delvist sygemeldt. Du kan under en sygeperiode arbejde op til 25 % af din normale arbejdstid pr. uge og modtage sygedagpenge for de resterende 75 %. Derved kan du arbejde få timer om ugen - fx besvare telefon og mails.

Såfremt du modtager fuld sygedagpenge, må der intet arbejde udføres i virksomheden - heller ikke besvarelse af telefon og mails.

Der er også mulighed for, at du kan arbejde op til 50 % af din normale gennemsnitlige arbejdstid og modtage sygedagpenge for de resterende 50 %. 

Forskellen på at være delvis syg og delvis rask

At være delvis syg eller delvis rask lyder som to sider af samme sag, og det er det også langt hen ad vejen. 

Forskellen ligger i, at en delvis sygemelding bliver aftalt som alternativ til at melde sig fuldtidssyg i en længere periode.

Omvendt bliver en raskmelding typisk brugt efter længere tids sygdom på fuldtid. 

 

Publiceret 13-05-2019