Fleksjob

Fleksjob er et tilbud til medarbejdere, der har fået konstateret en væsentlig og varig begrænsning af arbejdsevnen.

I vurdering af om arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat indgår bl.a. lægelige helbredsoplysninger og resultatet af en praktisk afklaring i en virksomhedspraktik eller lignende. Ved godkendelse til fleksjob foretages der ikke en konkret vurdering af omfanget af den nedsatte arbejdsevne. Denne vurdering fortages først i forbindelse med ansættelse i et fleksjob.

Der er ingen begrænsninger for, hvilke typer jobs, der kan oprettes som fleksjob, dog kan de ikke oprettes som elevstillinger.

Midlertidige fleksjob

Fleksjob bevilges i første omgang for 5 år. Når medarbejderen har arbejdet i et fleksjob i 5 år, skal kommunen vurdere den forsatte berettigelse til fleksjobbet. Hvis det vurderes, at medarbejderen fortsat er berettiget kan fleksjobsansættelsen fortsætte.

Hvis man er fyldt 40 år, kan der efter det første fleksjob bevilges et permanent fleksjob, såfremt kommunen vurdere, at medarbejderen aldrig vil kunne varetage et job på almindelige vilkår.

Ved etableringen af et fleksjob skal kommunen vurdere medarbejderens arbejdsevne i det konkrete fleksjob. Denne vurdering kan danne grundlag for en aftale mellem arbejdsgiveren og fleksjobberen om, hvor mange timer den ansatte skal have løn for.

Ledig og godkendt til fleksjob

En arbejdsledig fleksjobber, der modtager ledighedsydelse, skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og har pligt til at søge relevante fleksjob, der tilgodeser de nødvendige skånehensyn, som medarbejderen har behov for.

Publiceret 13-05-2019