Arbejdsfastholdelse

Arbejde er en vigtig del af menneskers hverdag - en del af det enkelte menneskes identitet. Arbejdet betyder meget for, hvordan mennesker vurderer sig selv og andre.

Arbejdspladsen og kollegaerne fylder meget og udgør for mange mennesker en stor del af det personlige netværk.

Det er derfor vigtigt at reagere, hvis en kollega eller medarbejder har brug for støtte og hjælp.

Tidlig indsats

Mange undersøgelser viser, at en tidlig indsats hjælper, hvis et menneske er ved at udvikle sygdom og har vanskeligt ved at klare arbejdet. Virksomheden kan derfor med fordel inddrage en af sygedagpengeafdelingens jobkonsulenter så tidligt som muligt, hvis en medarbejder er i risiko for at blive sygemeldt i længere tid. Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø kan være med til at forebygge sygefravær. En tidlig indsats øger chancerne for at medarbejderen enten undgår en sygemelding eller kommer hurtigt tilbage på arbejde igen.

Forebyggelse

Skive kommune ønsker et godt samarbejde med virksomhederne om forebyggelse af sygefravær hos medarbejderen og på den måde støtte op om virksomhedens ansvar og interesse i at minimere sygefraværet på virksomheden.

Jobkonsulenten hjælper derfor gerne virksomheder og medarbejdere med den forbyggende indsats. Det sker ud fra devisen, at det er bedre at forebygge end at helbrede. Har virksomheden en medarbejder, der er i risiko for at blive sygemeldt i længere tid, vil en jobkonsulent gerne træde til for at hjælpe med at forebygge.

Kontakt en jobkonsulent

Såfremt en virksomhed ønsker rådgivning, sparring eller medvirken omkring arbejdsfastholdelse, er I velkommen til at kontakte os via hotline eller direkte til sygedagpengeafdelingen på telefon 9915 5734. 

Publiceret 13-05-2019