INFO I FORBINDELSE MED CORONA/COVID-19

Jobcenter Skive/Skive Kommune følger myndighedernes anbefalinger for at begrænse smitten af coronavirus/COVID-19. Det betyder, at Jobcenter Skive indtil videre er lukket til og med d. 29. marts 2020 for fysisk fremmøde.

Skal din virksomhed i kontakt med Jobcenter Skive, kan du kontakte Virksomhedsservice hotline på 9915 7250 – vi besvarer telefonen alle hverdage fra kl. 7:00-20:00

Vi er på arbejde, men vi arbejder hjemmefra og kan hjælpe din virksomhed med rekruttering, information og vejledning – men vi kan ikke komme på virksomhedsbesøg.

Hotline for virksomheder, der har spørgsmål til de midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet. Virksomheder kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomhedsservice på tlf. 72 200 350, hvis I har spørgsmål til fx arbejdsfordeling, varsling eller øvrige midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af regeringens initiativer for at begrænse spredningen af corona-virus (COVID-19).

-------

 

Arbejdsfastholdelse og sygdom

Har du som arbejdsgiver en medarbejder, der modtager sygedagpenge (eller dagpengerefusion til dig som arbejdsgiver), kan Sygedagpengeafdelingen hjælpe dig og din medarbejder med at få et overblik over situationen og vejlede om hvilke muligheder, der evt. er for at hjælpe din medarbejder tilbage til arbejdet.

Hovedbetingelsen for at være berettiget til sygedagpenge er, at medarbejderen er ude af stand til at arbejde på grund af egen sygdom.

Under en periode med udbetaling af sygedagpenge skal kommunen tilrettelægge og gennemføre et individuelt opfølgningsforløb. Bl.a. ved løbende at indhente oplysninger fra medarbejderens læge, tage kontakt til dig som arbejdsgiver og inddrage dig og din medarbejder i en dialog om arbejdspladsens mulighed for at hjælpe medarbejderen tilbage i arbejde.

Kommunen skal under hele perioden vurdere, om medarbejderen fortsat opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge.

Publiceret 16-03-2020