Arbejdsfastholdelse

Har du som arbejdsgiver en medarbejder, der modtager sygedagpenge (eller dagpengerefusion til dig som arbejdsgiver), kan Sygedagpengeafdelingen hjælpe dig og din medarbejder med at få et overblik over situationen og vejlede om hvilke muligheder, der evt. er for at hjælpe din medarbejder tilbage til arbejdet.

Hovedbetingelsen for at være berettiget til sygedagpenge er, at medarbejderen er ude af stand til at arbejde på grund af egen sygdom.

Under en periode med udbetaling af sygedagpenge skal kommunen tilrettelægge og gennemføre et individuelt opfølgningsforløb. Bl.a. ved løbende at indhente oplysninger fra medarbejderens læge, tage kontakt til dig som arbejdsgiver og inddrage dig og din medarbejder i en dialog om arbejdspladsens mulighed for at hjælpe medarbejderen tilbage i arbejde.

Kommunen skal under hele perioden vurdere, om medarbejderen fortsat opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge.

Publiceret 09-06-2020