Befordring ved aktivering

Kommunen kan efter en konkret vurdering bevilge befordringsudgifter til deltagelse i aktiveringstilbud.

Udgangspunktet er:

  • at der kun bevilges til befordring til aktivering, som ligger uden for bygrænsen (I forhold til egen bopæl).
  • at der bevilges ud fra hvad der er billigste offentlige transport på strækningen – Det er i den sammenhæng underordnet, hvordan den faktiske transport foretages - eksempelvis i egen bil.
  • at personer med befordringsudgifter, som er en direkte følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har ret til den faktiske udgift til befordring.
  • at der ikke bevilges til deltagelse i privat løntilskudsansættelse.

Der skal søges om bevillingen. Der udløses altså ikke automatisk en bevilling til dækning af befordringsudgifter ved iværksættelsen af et aktiveringstilbud.

Der er ingen formkrav til ansøgningen. Det vil sige, at ansøgningen både kan være mundtlig og skriftlig.

Retningslinjer følger reglerne for bevilling af befordringsgodtgørelse i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Kap. 15. §§  82-83.

Publiceret 16-02-2016