Befordringsgodtgørelse og godtgørelse ved deltagelse i tilbud

 

Befordringsgodtgørelse (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §175)

I forbindelse med at du deltager i virksomhedspraktik/offentligt løntilskud/ vejledning og opkvalificering, kan du søge jobcentret om befordringsgodtgørelse.

Det er en betingelse, at du har mere end 24 km. transport pr. dag til dit tilbudssted. Befordringsgodtgørelsen er hjælp til dækning af de km. der ligger udover 24 km pr. dag. Og udgør en takst pr. km. Befordringsgodtgørelsen er bagudbetalt og dokumenteres via ”fremmødeskemaer”.

Befordringsgodtgørelse er skattefrit.

 

Godtgørelse (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §176)

Hvis du modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, er selvforsørgende eller deltager i et ressourceforløb eller er under 18 år, kan du i forbindelse med deltagelse i virksomhedsparktik eller vejledning og opkvalificering, søge om godtgørelse.

Godtgørelsen kan fx dække transport de første 24 km. I Skive Kommune dækker et 2-zoners kort dette. 

Godtgørelse er skattepligtig.

 

Hvis du har spørgsmål, kan du altid kontakte jobcentret.

 

 

Publiceret 09-06-2020