Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik etableres med 2 forskellige formål:

  • Afklaring af en borgers arbejdsevne
  • Optræning med henblik på tilbagevenden til arbejde

Der etableres også virksomhedspraktik for sygemeldte på den sygemeldtes egen arbejdsplads, hvis arbejdet  ikke kan genoptages med en delvis raskmelding.

Forinden etablering af en virksomhedspraktik afholdes et møde mellem dig, din sagsbehandler og en jobkonsulent, hvor der skabes et overblik over dine skånebehov, kompetencer, interesser og fremtidige relevante jobmuligheder.

Når praktikforløbet er etableret, er det jobkonsulenten, der løbende foretager opfølgning og ved afslutning af virksomhedspraktikken udarbejder en rapport.

Jobkonsulentens rapport indgår herefter i det evt. videre sagsforløb i forhold til, om du kan:

  • Raskmeldes/afsluttes til ordinær beskæftigelse
  • Afklares til fleksjob, førtidspension, revalidering e.l.

Publiceret 06-01-2016