Hvad er rehabiliteringsteamet?

Rehabiliteringsteamet er en gruppe af fagpersoner med forskellig faglig baggrund. Rehabiliteringsteamets primære opgave er at komme med forslag til jobcenteret i sager om fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension. 

Rehabiliteringsteamet skal altid involveres, inden kommunen kan bevilge fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

Hvorfor skal jeg mødes med rehabiliteringsteamet?

Du skal mødes med teamet, fordi der skal ske noget nyt i din sag. Sammen skal I finde ud af, hvad der skal til, for at du kan komme videre med enten arbejde eller uddannelse. Både du og din sagsbehandler fra jobcenteret deltager i mødet. 

Det er vigtigt, at du mødes med rehabiliteringsteamet, da det er din mulighed for at påvirke din sag.

På mødet deltager

 • En mødeleder fra kommunens arbejdsmarkedsafdeling
 • Din sagsbehandler fra jobcenteret
 • En kommunal medarbejder fra sundhedsområdet
 • En medarbejder fra kommunens socialafdeling
 • En læge fra Region Midtjylland

Derudover kan der deltage andre fagpersoner alt efter din situation - fx en medarbejder fra kommunens familieafdeling eller Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). 

Du er velkommen til at tage en anden person med til mødet.

Forberedelse til mødet

Før mødet skal du udfylde den forberedende del af din rehabiliteringsplan i samarbejde med din sagsbehandler i jobcenteret.

Du skal også have en ny lægeerklæring fra din egen læge. Du skal selv bestille tid hos lægen, når du får brev fra din sagsbehandler om det.

Det sker på mødet med rehabiliteringsteamet

 • Mødelederen byder velkommen og indleder mødet
 • Deltagerne præsenterer sig selv
 • Du fortæller om rehabiliteringsplanens forberedende del sammen med din sagsbehandler
 • Du og rehabiliteringsteamet taler om, hvilken plan der kan lægges
 • Mødelederen opsummerer og konkluderer på samtalen
 • Du får mulighed for at stille spørgsmål

Mødet varer ca. en halv time.

Efter mødet
På baggrund af mødet laver rehabiliteringsteamet en indstilling om, hvad din rehabiliteringsplan skal indeholde. Derefter skal planen godkendes i jobcenteret, som træffer den endelige beslutning i sagen.

Senest 14 dage efter mødet i rehabiliteringsteamet bliver du kontaktet af din sagsbehandler i jobcenteret. Her får du at vide, hvilken rehabiliteringsplan jobcenteret er nået frem til.

Rehabiliteringsplanen kan indeholde:

 • At du bliver godkendt til fleksjob
 • At du skal i gang med et tværfagligt ressourceforløb
 • At du bliver indstillet til førtidspension
 • At du skal have et nyt aktiveringstilbud i jobcenteret

Hvis jobcenteret ikke er enig med rehabiliteringsteamet skal din sag behandles i rehabiliteringsteamet igen. Det foregår på samme måde som første gang, bortset fra at der ikke skal laves nye forberedende papirer.


Klage
Du kan ikke klage over, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet eller over rehabiliteringsteamets indstilling.

Du kan klage over jobcenterets afgørelser efter almindelige klageregler.

Publiceret 06-01-2016