Opfølgningsindsats

Når du modtager sygedagpenge (eller din arbejdsgiver modtager dagpengerefusion, hvis du modtager løn under sygemeldingen) skal kommunen tilrettelægge og gennemføre et individuelt opfølgningsforløb under hensyn til sygdommens karakter og dine behov og forudsætninger.

Kommunen skal inddrage andre relevante aktører i opfølgningen, herunder bl.a. din arbejdsplads, din læge, din arbejdsløshedskasse og de sygehuse, som du evt. bliver behandlet på.

Der vil være særlig fokus på at inddrage din arbejdsplads i opfølgningsforløbet med henblik på en mulig gradvis tilbagevenden til dit arbejde.

Også hvis du ikke aktuelt har tilknytning til en arbejdsplads, vil kommunen skulle arbejde på at etablere en virksomhedspraktik.

Kommunen skal minimum hver 4. uge afholde en opfølgningssamtale med dig som sygedagpengemodtager. Samtalerne vil foregå på rådhuset, men kan dog foregå f.eks. pr telefon, hvis du er delvis raskmeldt, deltager i virksomhedspraktik eller deltager i et af Sygedagpengeafdelingens aktive tilbud.

Kommunen vil løbende indhente helbredsoplysninger fra din læge og de afdelinger på sygehuset, du evt. bliver behandlet på. Oplysningerne anvendes bl.a. til vurderingen af, om du fortsat er berettiget til at modtage sygedagpenge. 

Du har som sygedagpengemodtager pligt til at medvirke i kommunens opfølgningsplan, herunder samtaler og øvrige aktiviteter. 

Publiceret 06-01-2016