Jobafklaringsforløb

Sygemeldte skal have økonomisk tryghed under hele sygeforløbet, og udbetaling af ydelsen skal følge perioden med uarbejdsdygtighed og ikke stoppe ved en bestemt dato. Sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, har derfor ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. 

Formålet med jobafklaringsforløbet er at bringe dig tilbage til arbejdsmarkedet. Du er på den måde sikret en indsats, der tager højde for din situation og særlige barrierer i forhold til at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den ydelse, du vil modtage under et jobafklaringsforløb, svarer til en ydelse på kontanthjælpsniveau, men uafhængig af egen formue og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægts- og formueforhold.

Et jobafklaringsforløb skal tilpasses individuelt, og der tages derfor udgangspunkt i dine konkrete forudsætninger, behov og helbredstilstand. Jobafklaringsforløbet kan bestå af tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og mentorstøtte.

Publiceret 03-04-2018