Hjælpemidler

Det er en forudsætning for bevilling af tilskud, at arbejdsredskaberne eller arbejdspladsindretningen har afgørende betydning for at du kan opnå eller fastholde det pågældende arbejde. Desuden skal hjælpemidlerne eller den specielle indretning kompensere for den begrænsning i arbejdsevnen, du har.

Jobcenter Skive kan enten bevillige hjælpemidler som tilskud eller udlån. Hvorvidt du kan få hjælpemidler eller tilskud til arbejdsindretning vil blive vurderet efter, at du har afleveret din ansøgning.

Publiceret 30-04-2018