Hel eller delvist raskmeldt

Du kan benytte muligheden for en delvis raskmelding, hvis du er ansat i job. Der gælder særlige forhold for sygemeldte selvstændige erhvervsdrivende.

Med en delvis raskmelding kan du bevare tilknytningen til din arbejdsplads i sygdomsperioden ved, at du fortsætter med eller genoptager de delopgaver på jobbet, som du kan klare trods din sygdom.

En delvis syge- eller raskmelding fungerer på den måde, at du sammen med din arbejdsgiveren aftaler, hvilke arbejdsopgaver og hvor mange timer om ugen, du kan arbejde. Det vil i den forbindelse ofte være en god ide, at inddrage lægen, så planen er forsvarlig.

En delvis raskmelding anvendes som oftest i en gradvis tilbagevenden til arbejdet. For fortsat at være berettiget til sygedagpenge skal du være sygemeldt i mindst fire timer om ugen. Aftalen skal godkendes af Skive Kommune.

Delvis som selvstændig
Du kan som selvstændig erhvervsdrivende godt være delvist sygemeldt. Du kan under en sygeperiode arbejde op til 25 % af din normale arbejdstid pr. uge og modtage sygedagpenge for de resterende 75 %. Derved kan du arbejde få timer om ugen og fx besvare telefon og mails. 

Såfremt du modtager fulde sygedagpenge, må der intet arbejde udføres i virksomheden - heller ikke besvarelse af telefon eller mails.
Der er også mulighed for, at du kan arbejde op til 50 % af din normale gennemsnitlige arbejdstid og modtage sygedagpenge for de resterende 50 %.

Forskellen på at være delvis syg og delvis rask
At være delvis syg eller delvis rask lyder lidt som to sider af samme sag, og det er det også langt hen ad vejen.

Forskellen ligger i, at en delvis sygemelding bliver aftalt som et alternativ til at melde sig fuldtidssyg i en længere periode.

Omvendt bliver en delvist raskmelding typisk brugt efter længere tids sygdom på fuldtid. 

Publiceret 06-01-2016