Arbejdsfastholdelse

Arbejdet er en vigtig del af menneskers hverdag – en del af det enkelte menneskets identitet. Arbejdet betyder meget for, hvordan mennesker vurderer sig selv og andre.

Arbejdspladsen og kollegaerne fylder meget og udgør for mange mennesker en stor del af det personlige netværk.

Det er derfor vigtigt at reagere, hvis en kollega eller medarbejder har brug for støtte og hjælp.

Tidlig indsats
Mange undersøgelser viser, at en tidlig indsats hjælper, hvis et menneske er ved at udvikle sygdom og har vanskeligt ved at klare arbejdet. Din arbejdsplads kan derfor med fordel inddrage en af sygedagpengeafdelingens jobkonsulenter så tidligt som muligt, når du er i risiko for at blive sygemeldt i længere tid. Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø kan være med til at forebygge sygefravær. En tidlig indsats øger chancerne for, at du enten undgår en sygemelding eller kommer hurtigt tilbage på arbejde.

Forebyggelse
Skive Kommune ønsker et godt samarbejde med din arbejdsplads om forebyggelse af sygefravær hos dig og på den måde støtte op om virksomhedernes ansvar og interesse i at minimere sygefraværet på virksomheden.

Jobkonsulenten hjælper derfor gerne dig og din arbejdsgiver med den forebyggende indsats. Det sker ud fra devisen, at det er bedre at forebygge end at helbrede. Har din arbejdsplads en medarbejder, der er i risiko for at blive sygemeldt i længere tid, vil en jobkonsulent gerne træde til for at hjælpe med at forebygge.

Kontakt en jobkonsulent
Såfremt din arbejdsplads ønsker rådgivning, sparring eller medvirken omkring arbejdsfastholdelse, er De velkommen til at kontakte os via hotlinen eller direkte til sygedagpengeafdelingen på telefon: 9915 5734.

Publiceret 06-01-2016