Sygedagpenge

Hovedbetingelsen for at være berettiget til sygedagpenge er, at du er ude af stand til at arbejde på grund af egen sygdom.

Under en periode med udbetaling af sygedagpenge skal kommunen tilrettelægge og gennemføre et individuelt opfølgningsforløb. Bl.a. ved løbende at indhente oplysninger fra din læge, tage kontakt til din arbejdsgiver, og inddrage dig og din arbejdsgiver i en dialog om arbejdspladsens mulighed for at hjælpe dig tilbage i arbejde. 

Kommunen skal under hele perioden vurdere, om du fortsat opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge. 

Sygemeldt, og hvad så?

Når din indberetning på din sygemelding er modtaget i kommunen, får du et oplysningsskema, som skal udfyldes og sendes retur til kommunen, inden 8 dage.

Hvis du på oplysningsskemaet har skrevet, at du forventer at være fuldt raskmeldt indenfor 8 uger regnet fra din første sygedag, vil der som udgangspunkt ikke blive foretaget yderligere fra kommunens side i din sag.

Det gælder dog, at hvis  du er sygemeldt fra ledighed og modtager arbejdsløshedsdagpenge fra en A-kasse og evt. deltager i aktiviteter via Jobcenteret, vil du skulle fortsætte i disse aktiviteter, såfremt din sygdom gør dette muligt.

Hvis du på oplysningsskemaet har skrevet, du ikke forventer at være fuld raskmeldt indenfor 8 uger regnet fra din første sygedag, vil kommunen anmode dig om at bestille en tid ved din læge, idet du skal have udarbejdet en særlig lægeattest.

Lægen skal vurdere, hvad du fejler, og om sygdommen forhindrer dig i at udføre et arbejde, eller om du måske godt kan udføre noget arbejde.

Når lægen har sendt attesten til kommunen, vil du blive indkaldt til et informationsmøde sammen med andre sygemeldte, hvor du vil blive orienteret om dine muligheder og pligter under perioden med udbetaling af sygedagpenge.

Umiddelbart efter informationsmødet kommer du til den første samtale med en sagsbehandler.

Publiceret 06-01-2016