Sygedagpenge

Hovedbetingelsen for at være berettiget til sygedagpenge er, at du er ude af stand til at arbejde på grund af egen sygdom.

Under en periode med udbetaling af sygedagpenge skal kommunen tilrettelægge og gennemføre et individuelt opfølgningsforløb. Bl.a. ved løbende at indhente oplysninger fra din læge, tage kontakt til din arbejdsgiver, og inddrage dig og din arbejdsgiver i en dialog om arbejdspladsens mulighed for at hjælpe dig tilbage i arbejde. 

Kommunen skal under hele perioden vurdere, om du fortsat opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge. 

Sygemeldt, og hvad så?

Når din indberetning på din sygemelding er modtaget i kommunen, får du et oplysningsskema, som skal udfyldes og sendes retur til kommunen, inden 8 dage.

Hvis du på oplysningsskemaet har skrevet, at du forventer at være fuldt raskmeldt indenfor 8 uger regnet fra din første sygedag, vil der som udgangspunkt ikke blive foretaget yderligere fra kommunens side i din sag.

Det gælder dog, at hvis  du er sygemeldt fra ledighed og modtager arbejdsløshedsdagpenge fra en A-kasse og evt. deltager i aktiviteter via Jobcenteret, vil du skulle fortsætte i disse aktiviteter, såfremt din sygdom gør dette muligt.

Hvis du på oplysningsskemaet har skrevet, du ikke forventer at være fuld raskmeldt indenfor 8 uger regnet fra din første sygedag, vil kommunen anmode dig om at bestille en tid ved din læge, idet du skal have udarbejdet en særlig lægeattest.

Lægen skal vurdere, hvad du fejler, og om sygdommen forhindrer dig i at udføre et arbejde, eller om du måske godt kan udføre noget arbejde.

Når lægen har sendt attesten til kommunen, vil du blive indkaldt til et informationsmøde sammen med andre sygemeldte, hvor du vil blive orienteret om dine muligheder og pligter under perioden med udbetaling af sygedagpenge.

Umiddelbart efter informationsmødet kommer du til den første samtale med en sagsbehandler.

 

 

Jobcenter Skive behandler nogle sager om sygedagpenge på ny

På baggrund af en dom fra Østre Landsret, har Ankestyrelsen ændret sin praksis i nogle sager om sygedagpenge. Den nye praksis betyder, at nogle borgere skal have behandlet sager om uarbejdsdygtighed igen. Det handler om sager, hvor jobcentret har afgjort sagerne om uarbejdsdygtighed med tilbagevirkende kraft. Jobcentret kan altså ikke stoppe sygedagpengene fra en dato, der ligger før datoen for jobcentrets afgørelse.

Borgere kan derfor have ret til flere sygedagpenge, end de har fået udbetalt.

Den nye praksis handler mere præcist om sager afgjort efter §7 i loven om sygedagpenge. Her har Ankestyrelsen og kommuner tidligere afgjort nogle sager med tilbagevirkende kraft, men den praksis ændres efter en dom fra Østre Landsret den 4. maj 2018.

Nogle sager er forældede

I nogle af de genoptagne sager kan kravene på efterbetaling af sygedagpenge være forældede.

Udgangspunktet er, at krav på udbetaling af sygedagpenge er forældede, hvis borgerens krav handler om en periode, der ligger mere end tre år før landsrettens dom; altså før den 4. maj 2018.

Hvis du mener, du kan være omfattet af en ændrede praksis

Jobcenter Skive har ikke mulighed for at finde de sager, som kan være omfattet af praksisændringen. Hvis Jobcenter Skive har afgjort din sag om sygedagpenge efter sygedagpengelovens § 7, og hvis afgørelsen er truffet med tilbagevirkende kraft, kan du kontakte Jobcenter Skive, sygedagpengeafdelingen på telefon 9915-5734.

Hvis det er Ankestyrelsen, som sidst har truffet afgørelse i din sag om stop af sygedagpenge, vil du blive kontaktet af ankestyrelsen.

 

Du kan læse mere om Øster Landsrets dom og Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk

Publiceret 23-04-2019