Revalidering

Revalidering er hjælp og støtte til dig, der

  • Ikke længere kan varetage et arbejde af fysiske, psykiske eller sociale årsager
  • Har behov for støtte til at blive fastholdt eller komme tilbage på arbejdsmarkedet
  • Ikke har andre muligheder for at komme i arbejde end via revalidering
  • Bliver godkendt af jobcenteret til revalidering

Revalideringen skal tilrettelægges, så den gennemføres på så kort tid som muligt, men dog samtidig med at den dækker dine behov for at kunne blive selvforsørgende.

Revalidering vil typisk være uddannelse, optræning eller omskoling, enten via en egentlig uddannelse eller via optræningsforløb hos en privat eller offentlig arbejdsgiver.

Ved tilrettelæggelsen af et revalideringsforløb vil der som udgangspunkt blive lagt vægt på din baggrund og erhvervserfaring/kompetencer.

Under et revalideringsforløb vil du modtage revalideringsydelse eller i særlige tilfælde en overenskomstmæssig løn med tilskud fra kommunen til arbejdsgiveren.

Er der yderligere spørgsmål vedr. revalidering, så kontakt Jobcenter Skive.

Publiceret 06-01-2016