Selvforsørgende

Hvis du ikke er i beskæftigelse, og du ikke er berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge, SU, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller andre typer af offentlig forsørgelse, så er du i teknisk forstand "selvforsørgende".

Du har alligevel mulighed for at deltage i jobsøgningskursus, hvor du kan få hjælp til at udarbejde ansøgning og CV, eller du kan få en uddybende vejledning hos en arbejdsmarkeds- eller uddannelseskonsulent.

Efter nærmere regler har du også mulighed for at komme i virksomhedspraktik eller løntilskud i en offentlig eller privat virksomhed, hvilket kan være en god mulighed for dig for at opkvalificere dine kompetencer eller udbygge dit netværk.

Kontakt Job & Kompetence for at høre nærmere om dine muligheder.

Publiceret 06-01-2016