Ledighedsydelse

For at modtage ledighedsydelse, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket betyder:

  • Du har pligt til at søge relevante fleksjob, der tilgodeser dine skånehensyn
  • Du skal lave et CV på jobnet og vedligeholde det

Du vil minimum hver 3. måned skulle deltage i en kontaktsamtale med en jobkonsulent eller en sagsbehandler.

Publiceret 06-01-2016