Du kan få fleksydelse, hvis du opfylder en række betingelser.

Du skal blandt andet:

  • have nået din fleksydelsesalder
  • været visiteret til et fleksjob og have været det i mindst 3 måneder 
  • betale fleksydelsesbidrag
  • have optjent anciennitet i fleksydelsesordningen efter særlige regler

 

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler fleksydelse. Du kan finde yderligere oplysninger her

 

Udbetaling Danmark kan kontaktes på telefon: 7012 8082. 

 

Publiceret 15-05-2017