Fleksjob

Fleksjob er et tilbud til dig, der har fået konstateret en væsentlig og varig begrænsning af arbejdsevnen.

I vurderingen af om arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat indgår bl.a. lægelige helbredsoplysninger og resultatet af en praktisk afklaring i en virksomhedspraktik eller lignende. Ved godkendelse til fleksjob foretages der ikke en konkret vurdering af omfanget af den nedsatte arbejdsevne. Denne vurdering foretages først i forbindelse med ansættelse i et fleksjob.

Der er ingen begrænsninger for, hvilke typer jobs, der kan oprettes som fleksjob. Fleksjob, dog kan de ikke oprettes som elevstillinger.

Midlertidige fleksjob
Fleksjob bevilges i første omgang for 5 år. Når du har arbejdet i et fleksjob i 5 år, skal kommunen vurdere, om du fortsat er berettiget til fleksjob. Hvis det vurderes, at du fortsat er berettiget, kan du blive i det samme fleksjob.

Hvis du er fyldt 40 år, kan der efter det første fleksjob bevilges et permanent fleksjob, såfremt kommunen vurderer, at du aldrig vil kunne varetage et job på almindelige vilkår.

Ved etableringen af et fleksjob skal kommunen vurdere din arbejdsevne i det konkrete fleksjob. Denne vurdering kan danne grundlag for en aftale mellem arbejdsgiveren og fleksjobberen om, hvor mange timer den ansatte skal have løn for.

Publiceret 06-01-2016