Virksomhedspraktik og løntilskud

Når du modtager dagpenge, har du pligt til at tage imod tilbud i hele ledighedsperioden, hvis Jobcentret vurderer, at det kan få dig tættere på et job.

Jobcenter Skive forventer, hvis du ikke er i job forinden, at du finder en virksomhedspraktik som du kan deltage i fra 13. ledighedsuge. Hvis du ikke selv kan finde virksomhedspraktik, så vil Jobcenter Skive være dig behjælpelig.

Årsagen er, at der er evidens for, at:

  • Intensivt samtaleforløb virker
  • Virksomhedsrettet indsats virker – herunder virksomhedspraktik og private løntilskud… Borgerne fastholder arbejdsmarkedstilknytningen, styrker sit netværk og kan have en opkvalificerende effekt.

Virksomhedspraktik

Som ledig dagpengemodtager har du mulighed for at komme i virksomhedspraktik i op til 4 uger. Virksomheden udbetaler ikke løn under praktikopholdet, men du modtager en ydelse fra din A-kasse, og denne svare til de dagpenge, som du ellers ville være berettiget til.

Løntilskud

En virksomhed kan, hvis bestemte krav er opfyldt, ansætte dig og opnå tilskud til lønnen. Forløbet og længden af perioden med tilskud aftales mellem dig, virksomheden og jobcenteret. Mens du er ansat i job med løntilskud, skal du fortsat være tilmeldt Jobnet, men du modtager løn fra virksomheden og ikke dagpenge fra din A-kasse.

Mere information

For mere information om mulighederne for virksomhedspraktik og løntilskud kontakt din sagsbehandler, der kan rådgive og vejlede dig om netop din situation. Du har også mulighed for at kontakte Job & Kompetences information på 9915 7160.

Publiceret 07-01-2020