Uddannelse og kurser

Du kan som dagpengemodtager bruge din ledighedsperiode på at opkvalificere dig og derved opnå kompetencer, som gør dig mere attraktiv for en fremtidig arbejdsgiver. Opkvalificeringen kan f.eks. ske gennem virksomhedspraktik og løntilskud eller via uddannelse og kurser. 

Du har efter nærmere regler mulighed for at deltage i jobrettet uddannelse, der tager udgangspunkt i en landsdækkende positivliste over kurser og uddannelser, som det af bl.a. Beskæftigelsesministeriet er  vurderet, at der er gode jobmuligheder indenfor.

Hvis du ønsker råd og vejledning om uddannelse og kurser eller hvilke områder, der er særligt gode beskæftigelsesmuligheder indenfor, skal du kontakte din sagsbehandler, som kan drøfte din konkrete situation med dig.

Overvejer du at påbegynde en uddannelse, har du mulighed for vejledning ved din sagsbehandler i Job & Kompetence. For nærmere information henvend dig i Job & Kompetences information eller ring til tlf.nr. 9915 7160. 

Publiceret 28-02-2019