Informationsmøde for nyledige

Som ledig  dagpengemodtager vil du i 3. ledighedsuge blive indkaldt til informationsmøde, hvor du vil få information om arbejdsmarkedet og din situation som jobsøgende.

Vi vil bl.a. komme ind på følgende emner:

  • Rettigheder og pligter som dagpengemodtager
  • Jobcenterets rolle
  • A-kassens rolle
  • Forløbet for dagpengemodtagere i Skive Kommune
  • Jobnet og CV på Jobnet
  • Muligheder for dagpengemodtagere
  • Afmelding som ledig
  • Tilbud om jobsøgningskursus

Hvad sker der efter informationsmødet?

En jobcentermedarbejder vil efter informationsmødet holde en kort peronlig samtale med dig, hvor I vil drøfte dit CV på Jobnet, og hvordan dine muligheder kan øges for at blive fremsøgt til konkrete jobs.

Publiceret 08-02-2018