Informationsmøde for nyledige

Som ledig dagpengemodtager vil du i 3. ledighedsuge modtage et brev med bilag til informationsmøde(digitalt), hvor du vil få information om arbejdsmarkedet og din situation som jobsøgende.

Vi vil bl.a. komme ind på følgende emner:

  • Rettigheder og pligter som dagpengemodtager
  • Jobcenterets rolle
  • A-kassens rolle
  • Forløbet for dagpengemodtagere i Skive Kommune
  • Jobnet og CV på Jobnet
  • Muligheder for dagpengemodtagere
  • Afmelding som ledig

Hvad sker der efter informationsmødet?

En jobcentermedarbejder vil efter modtagelse af materialet til informationsmødet holde en kort telefonisk samtale med dig, hvor I vil drøfte dit CV på Jobnet, og hvordan dine muligheder kan øges for at blive fremsøgt til konkrete jobs.

 

Digitalt informationsmøde for nyledige

Du kan se informationsmødet digitalt ved at klikke på linket her Digitalt informationsmøde for dagpengemodtagere - Jobcenter Skive

Publiceret 23-09-2020