Dagpenge/Forsikrede ledige

Når du er medlem af en A-kasse og modtager dagpenge, er du i Jobcenter Skive tilknyttet afdelingen Job og Kompetence.

Når du modtager dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, det betyder, at du skal opfylde nedenstående betingelser:

  • Du skal være tilmeldt Jobcenter Skive som ledig.                            

  • Du skal lave et fyldestgørende CV på Jobnet og vedligeholde det.

  • Du skal desuden bruge MIN JOBLOG. som giver dig overblik over din jobsøgning.

  • Du skal booke og deltage i møde hver 4 uge.
  • Du skal være aktivt jobsøgende og kunne overtage et arbejde med dags varsel.

    Er du i tvivl? - så spørg din A-kasse.

  • Du skal deltage i de tilbud, som Jobcenter Skive tilbyder dig.

borger.dk kan du få et godt overblik over de generelle dagpengeregler og betingelser, der gælder for at modtage dagpenge og supplerende dagpenge som både lønmodtager og selvstændig.

 

Økonomi

Som dagpengemodtager skal du kontakte din A-kasse for information om ansøgning og udbetaling af dagpenge. Det er også din A-kasse, der afgør, om du har ret til dagpenge.

Du kan finde relevante regler, bekendtgørelser og vejledninger på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

 

Jobbarometer Skive

 

Jobbarometeret viser dig, hvor de gode jobmuligheder er på Skiveegnen.

 

Jobbarometer Skive 4. kvartal 2020

 

25 uundværlige links til jobsøgning.

https://ballisager.com/25-uundvaerlige-links-til-din-jobsoegning/

 

Publiceret 06-10-2020