Arbejdsmarkedsydelse

Hvis du har opbrugt retten til dagpenge, kan du have ret til arbejdsmarkedsydelse, hvis du opfylder særlige betingelser.

Arbejdsmarkedsydelse udgør, hvad der svarer til 60-80% af dagpengesatsen afhængig af, om du er forsørger eller ej. Det er din A-kasse, der afgør, om du har ret til arbejdsmarkedsydelse, og du skal derfor kontakte din A-kasse, hvis du ønsker det.

Publiceret 06-01-2016